คาดว่าจะมาจากไทรบุรีหรือเคดะห์ เนื่องจากในอดีตทางกรุงรัตนโกสินทร์ได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการปกครองเมืองไทรบุรี-เคดะห์ ซึ่งเป็นประเทศราชให้แก่นครศรีธรรมราช ปรากฏว่าทางเคดะห์เคยก่อกบฏต่อต้านการปกครองของสยามช่วง ปี ค.ศ.1832-39 หลังสงคราม คาดว่าจะมีการยึดศาสตราวุธและเชลยจำนวนหนึ่งไปยังนครศรีธรรมราชฃ


ลักษณะเป็นปืนขนาดเล็ก น่าจะไว้ติดตั้งบนเรือ หล่อจากปาเลมบัง นอกจากนี้ทั้งยังปืนใหญ่ของฮอลันดา มีตราสัญลักษณ์ชัดเจนว่าเป็นของ Dutch East India Company (Vereenigde Oost-Indische Compagnie; VOC)

malayuCannon1

malayuCannon2

malayuCannon3

malayuCannon4

malayuCannon5

malayuCannon6