ไม่กี่วันหลังจากมีข่าวว่าโรงพยาบาลฝรั่งเศสบางแห่งได้นำอุปกรณ์ช่วยหายใจออกจากผู้ป่วยชาวต่างชาติและนำไปให้ผู้ป่วยชาวฝรั่งเศส และข่าวผู้นำบางคนของฝรั่งเศสเรียกร้องให้ใช้ชาวแอฟริกาเป็นหนูทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรน่า

อีกทั้งข่าวล่าสุดในวันนี้ที่พบศพ 18 ศพในบ้านพักคนชราในรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตเพราะโคโรนา หลังจากถูกละเลยการเยียวยาทางการแพทย์ตลอดมา
การตัดสินใจทิ้งคนชราให้ป่วยตาย เพื่อไปช่วยคนหนุ่มซึ่งแข็งแรงกว่า
และเรื่องราวมากมายที่น่ากลัวและหดหู่ใจ จากอิตาลีและสเปนในการเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยว่าใครควรค่ากับเครื่องช่วยหายใจ
ข่าวที่คนปกติยากที่จะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในสังคมตะวันตก
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข่าว
เบื้องหลังข่าวเหล่านี้คือ เรื่องราวที่เรียกว่า"ศีลธรรมโดยรวมของตะวันตกในยามวิกฤติ" และเป็น "หน้าต่างปรัชญาชีวิตตะวันตก" ที่ศึกษาองค์ประกอบทางจิตใจของคนตะวันตกและวิถีพฤติกรรมโดยภาพรวมในเวลาการระบาดของโรคและภัยพิบัติ
บุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นที่สิงสถิตย์ของความเห็นแก่ตัว จมปลักอยู่กับความเป็น "ฉัน" เป็นเหยื่อของลัทธิบูชาเสรีภาพส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนตัว ที่ไม่รู้จักความเมตตา เสียสละและการปกปิดตัวตนในการทำความดี
ประวัติศาสตร์ยุโรปบอกเราเกี่ยวกับเรือไร้กัปตันที่บรรทุกคนวิกลจริตเต็มลำที่แล่นในมหาสมุทรและแม่น้ำกว้างใหญ่ในช่วงศตวรรษที่สิบห้า ในการเดินทางเพื่อกำจัดพวกเขา และเรือเหล่านี้ถูกตั้งชื่อตามพวกเขา
นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชาวตะวันตก ที่ใช้ชีวิตตามปรัชญาเพลโตและนิชเช่
เพราะเพลโต นักปราชญ์แห่งอาณาจักรยูโทเปีย แนะนำให้เอาเด็กที่ไม่แข็งแรงออกไปข้างนอกให้สัตว์ร้ายกลืนกินหรือถูกกินโดยนกอินทรีย์ล่าเหยื่อบนภูเขา
ตามความคิดของเพลโต เมื่อเด็กๆเหล่านั้นเติบโตขึ้น พวกเขาจะกลายเป็นภาระของผู้อื่น และพวกเขาจะไม่เป็นคนเข้มแข็งที่โลกจะชื่นชมยินดี
พฤติกรรมตะวันตกดังกล่าวเกือบจะเป็นการสรุปความคิดของมาร์กซ์เกี่ยวกับกลุ่มคนที่ไม่ก่อผลผลิตทางเศรษฐกิจ เช่น ผู้สูงอายุและคนพิการ
รวมถึงฮิตเลอร์ ผู้ฆ่าคนล้างเผ่าพันธุ์ในเยอรมนีในช่วงสงคราม ที่สมาทานปรัชญา Nihilism (Existential Nihilism) ของนิชเช่ ที่ว่าจริงๆ แล้วชีวิตก็ไม่ได้มีความหมาย เป้าหมาย หรือคุณค่าอะไรเลย
ใช่ ตะวันตกในช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานรื่นเริง แตกต่างไปจากตะวันตกในช่วงเวลาวิกฤติ
ช่วงเวลาวิกฤติได้เผยความอัปลักษณ์ที่อยู่ภายใต้โฉมหน้าอารยชนออกมา ให้กลับกลายเป็นคนป่าเถื่อนที่ปล่อยปละละเลยให้คนอ่อนแอไร้กำลังต้องตายไป หรือการถอดเครื่องช่วยหายใจจากชาวต่างชาติที่โชคชะตาบันดาลให้ต้องเป็นโรคโคโรน่าในดินแดนตะวันตกเพื่อนำไปช่วยเหลือคนเผ่าตน
สุภาพชน อารยชนจอมปลอม
เลือดเย็นยิ่งกว่าสัตว์ใดๆ