ความเป็นไทยในความเป็นอื่น มลายูมุสลิมในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทย

ปาฐกถาเรื่อง "ความเป็นไทยในความเป็นอื่น มลายูมุสลิมในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทย"
โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ปาตานี ในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Custom HTML

This is a custom html module. That means you can enter whatever content you want.

Login

Who's Online

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์